PAPER LABELS

All  labels are reproductions of antique labels.
 

Miniature labels – cosmetics, per sheet = € 3,80

 

Medaille d'Or - per 3 pcs

 

Bebe Brevete S.G.D.G. Paris - per 3 pcs.

 

Bebe Bru Bte. S.G.D.G. Paris - per 3 pcs

 

Kestner Crown - per 3 pcs.

 

Kestner J.D.K. - per 3 pcs.

!